SZKOŁA POD PATRONATEM WYŻSZYCH UCZELNI:
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
University of Wolverhampton, UK.SEKRETARIAT SZKOŁY:
telefon: (81)531-04-28 lub (81) 533-58-16
faks: (81) 531-04-27
e-mail: 23lo.lublin@poczta.onet.pl

Konto bankowe szkoły: 21 1240 1503 1111 0010 0167 3729

Adres do korespondencji:
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
20-060 Lublin
ul. Józefa Poniatowskiego 5


Przekazanie świadectw dojrzałości, ich odpisów, aneksów
do świadectw dojrzałości i ich odpisów oraz informacji
o wynikach egzaminów maturalnych 2015r.
odbędzie się w dniu 30.06.2015r. o godz. 10:00KONKURS INTERAKTYWNY PRODUKT ITpołożenie

Szkoła jest objęta monitoringiem.