Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego

kadencja 2019-2020

Przwodnicząca SU - Emilia Grajper kl 2f

Zastępcy:
Agata Twardzik kl. 2f i Jakub Jarosz kl. 2a

Sekretarz-skarbnik - Mateusz Jurewicz - kl. 2bOpiekunowie SU

p. Anna Poźniak

p. Monika JakubczakOpiekunowie Pocztu Sztandarowego

p. Marek Kasprzak

p. Marek Piluś