takst


pdf Rekrutacja 2019/2020 - informacje MEN

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/20


pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
pdf USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
pdf Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przerowadzania postępowania rekrutacyjnego
pdf Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora OświatyOferta edukacyjna XXIII LO na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcące 3-letnie po gimnazjum

Klasa

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale języki obce

Przedmioty punktowane

1a

język polski*, historia**, język angielski*

Przedmioty uzupełniające:

- przyroda
- zajęcia dziennikarsko-artystyczne

język angielski,
język włoski/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
historia

1b

język polski*, wos**, geografia**

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo
- gospodarki świata
- edukacja prawna

język angielski, 
język włoski/język francuski - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
WOS lub geografia

1e

matematyka*, fizyka**, informatyka**

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo
- zajęcia z astronomii

język angielski, 
język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
fizyka lub informatyka

1f

biologia*, chemia*

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo
- zajęcia z ratownictwa
i diagnostyki medycznej

język angielski, 
język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia

1ig

I grupa: geografia**, informatyka** 

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo
- geoinformatyka
- matematyka w geoinformatyce

 II grupa:  matematyka*, geografia**

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo
- zajęcia z rysunku
i grafiki komputerowej
- historia architektury

I grupa - oddział dwujęzyczny
- język angielski,

II grupa - język angielski, język hiszpański/ język niemiecki - do wyboru

I grupa:

język polski
matematyka
język angielski
geografia lub informatyka

II grupa:

język polski
matematyka
język angielski
geografia

* przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I
** przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy II

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020
Oferta edukacyjna
oraz informacje dotyczące ścieżki dalszego kształcenia

1a

Rozszerzenia:

język polski historia

język angielski

Lubisz pisać? Interesujesz się bieżącymi wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi lub politycznymi? Masz zacięcie dziennikarskie? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne? Aplikuj do 1a!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Dziennikarstwo i medioznawstwo,
E- edytorstwo i techniki redakcyjne,
Informacja w e-społeczeństwie,
Public Relations i doradztwo medialne,
Produkcja medialna,
Architektura informacji,
Stosunki międzynarodowe,
Animacja kultury,
Kulturoznawstwo.

1b

Rozszerzenia:

język polski

WOS

geografia

Chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji lub organizacjach pozarządowych – wybierz klasę 1b!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Prawo, Prawo biznesu,
Administrację,
Stosunki międzynarodowe,
Zarządzanie w politykach publicznych,
Retoryka stosowana,
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne,
Europeistykę,
Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
Kreatywność społeczną,
Psychologia, psychologia biznesu,
Praca socjalna,
Pedagogika.

1e

Rozszerzenia:

matematyka

informatyka

fizyka

Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Programujesz? Chcesz pracować jako grafik komputerowy, analityk albo manager? Klasa 1e to dobry wybór!
Po ukończeniu tej klasy przyjmą Cię na:

Informatykę (ang.),
Mechatronikę,
Budownictwo,
Inżynierię bezpieczeństwa,
Mechanikę i budowę maszyn,
Społeczeństwo informacyjne,
Elektrotechnikę,
Ekoenergetykę,
Geoinformatykę,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Inżynierię nanostruktur,
Kryptologię i bezpieczeństwo,
Lotnictwo i kosmonautykę,
Matematykę, Matematykę w finansach,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

1f

Rozszerzenia:

biologia

chemia

Chcesz ratować życie ludzkie? Odkryć nowy lek? Mieć swój gabinet? Pracować w laboratorium? Zostań uczniem klasy 1f
Po klasie 1f możesz startować na:

Medycynę,
Dietetykę,
Elektroradiologię,
Farmację,
Stomatologię,
Weterynarię,
Pielęgniarstwo,
Położnictwo,
Analitykę medyczną,
Biotechnologię (ang.),
Fizjoterapię,
Ratownictwo medyczne.

1ig

I grupa

dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

 

 

 

 

II grupa

Rozszerzenia:

matematyka

geografia

Lubisz wyzwania? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Poszerz swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii w klasie 1ig
Te dwa przedmioty pozwolą Ci studiować:

Geodezję i kartografię,
Gospodarkę przestrzenną,
Inżynierię środowiska,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Geoinformatykę,
Turystykę i rekreację,
Geodezję i kartografię,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

Chcesz tworzyć mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Uwielbiasz programowanie i język angielski a geografia nie sprawia Ci trudności. Wybierz grupę II w klasie 1ig
Powiązane kierunki studiów to:

Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej i UMCS),
Informatyka (także anglojęzyczna),
Geodezja i kartografia,
Transport,
Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
Gospodarka przestrzenna.

*Rekrutacja do grupy dwujęzycznej wymaga od kandydata przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.


 

 

 

Oferta edukacyjna Liceum Ogólokształcące 4-letnie po szkole podstawowej

Klasa

Planowane dla danego oddziału
przedmioty ujęte w podstawie
programowej w zakresie
rozszerzonym

Nauczane w danym oddziale języki obce

Przedmioty punktowane

1Bp

język polski*, wos*,geografia*

Przedmioty uzupełniające:

- gospodarki świata**
- edukacja prawna
**

język angielski, język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
WOS lub geografia

1Cp

język angielski*, drugi język obcy*, geografia*

język angielski, język włoski/język francuski
- do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
geografia lub drugi język obcy

1Dp

biologia*, chemia*

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka dla medyków**

język angielski, język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia

1Ep

matematyka*, fizyka*

Przedmiot uzupełniający:

- programowanie**

język angielski, język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
fizyka

1Gp

matematyka*, geografia*

Przedmiot uzupełniający:

- zajęcia z rysunku i grafiki komputerowej***
- historia architektury*

język angielski, język hiszpański/język niemiecki - do wyboru

język polski
matematyka
język angielski
geografia

1FI

I grupa: biologia*, chemia*

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka dla chemików**


  II grupa: informatyka*, geografia*

Przedmiot uzupełniający:

- matematyka w geoinformatyce***

I grupa - oddział dwujęzyczny
- język angielski,

II grupa - język angielski, język hiszpański/ język niemiecki - do wyboru

I grupa:

język polski
matematyka
język angielski
biologia lub chemia

II grupa:

język polski
matematyka
język angielski
informatyka lub geografia

* przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I
** przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy II
*** przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy III

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020
Oferta edukacyjna
oraz informacje dotyczące ścieżki dalszego kształcenia

 

1Bp

Rozszerzenia:

język polski

WOS

geografia

Chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji lub organizacjach pozarządowych – wybierz klasę 1Bp!
Ta klasa ułatwi Ci dostanie się na takie kierunki jak:

Prawo, Prawo biznesu,
Administrację,
Stosunki międzynarodowe,
Zarządzanie w politykach publicznych,
Retoryka stosowana,
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne,
Europeistykę,
Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi,
Kreatywność społeczną,
Psychologia, psychologia biznesu,
Praca socjalna,
Pedagogika.

1Cp

Rozszerzenia:

język angielski

drugi język obcy

geografia

Pasjonują Cię podróże? Wiesz, że sprawdzisz się w organizacji różnych form turystyki i rekreacji? Chcesz biegle opanować dwa języki obce? Klasa 1Cp umożliwi to.
Ta klasa jest świetnym przygotowaniem do takich kierunków studiów jak:

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa,
Europeistyka (także anglojęzyczna),
Kulturoznawstwo,
Tourism Management (kierunek anglojęzyczny),
Turystyka historyczna,
Turystyka i rekreacja,
Etnologia i antropologia kulturowa,
Leśnictwo,
Geografia.

1Dp

Rozszerzenia:

biologia

chemia

Fascynuje Cię świat roślin i zwierząt? Chcesz łączyć w swojej pracy najnowsze zdobycze biologii i chemii z matematyką? Zapraszamy do klasy 1Dp!
Ta klasa pomoże Ci zostać studentem następujących kierunków:

Medycyna,
Farmacja,
Stomatologia,
Weterynaria,
Dietetyka,
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności,
Analityka medyczna,
Biotechnologia (także anglojęzyczna),
Inżynieria nowoczesnych materiałów,
Inżynieria biomedyczna,
Elektroradiologia,
Fizjoterapia,
Logopedia z audiologią,
Protetyka słuchu,
Ratownictwo medyczne,
Położnictwo, Pielęgniarstwo,
Studia przyrodnicze i technologiczne (także anglojęzyczne),
Kosmetologia,
Chemia kryminalistyczna.

1Ep

Rozszerzenia:

matematyka

fizyka

Masz umysł ścisły? Myślisz logicznie? Programujesz? Chcesz pracować jako grafik komputerowy, analityk albo manager? Klasa 1Ep to dobry wybór!
Po ukończeniu tej klasy przyjmą Cię na:

Informatykę (ang.),
Mechatronikę,
Budownictwo,
Inżynierię bezpieczeństwa,
Mechanikę i budowę maszyn,
Społeczeństwo informacyjne,
Elektrotechnikę,
Ekoenergetykę,
Geoinformatykę,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Inżynierię nanostruktur,
Kryptologię i bezpieczeństwo,
Lotnictwo i kosmonautykę,
Matematykę, Matematykę w finansach,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

1FI

I grupa

dwujęzyczna*

Rozszerzenia:

biologia

chemia

 

 

 

 

 


II grupa

Rozszerzenia:

geografia

informatyka

Chcesz ratować życie ludzkie? Odkryć nowy lek? Mieć swój gabinet? Pracować w laboratorium? Zostań uczniem klasy 1FI
Po klasie 1FI możesz startować na:

Medycynę,
Dietetykę,
Elektroradiologię,
Farmację,
Stomatologię,
Weterynarię,
Pielęgniarstwo,
Położnictwo,
Analitykę medyczną,
Biotechnologię (ang.),
Fizjoterapię,
Ratownictwo medyczne.

*Rekrutacja do grupy dwujęzycznej wymaga od kandydata przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych.

Chcesz tworzyć mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne? Uwielbiasz programowanie i język angielski a geografia nie sprawia Ci trudności. Wybierz grupę II w klasie 1FI
Powiązane kierunki studiów to:

Geoinformatyka (nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej i UMCS),
Informatyka (także anglojęzyczna),
Geodezja i kartografia,
Transport,
Inżynieria odnawialnych źródeł energii,
Gospodarka przestrzenna.

1Gp

Rozszerzenia:

matematyka

geografia

Lubisz wyzwania? Wiążesz swoją karierę z naukami o Ziemi? Poszerz swoją wiedzę z zakresu matematyki i geografii w klasie 1Gp!
Te dwa przedmioty pozwolą Ci studiować:

Geodezję i kartografię,
Gospodarkę przestrzenną,
Inżynierię środowiska,
Inżynierię odnawialnych źródeł energii,
Geoinformatykę,
Turystykę i rekreację,
Geodezję i kartografię,
Architekturę,
Architekturę krajobrazu.

 

       Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Lublin odbywa sie tak jak w latach poprzednich w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje o rekrutacji 2019/2020 znajdują się na portalu rekrutacyjnym firmy VULCAN - ZOBACZ TUTAJ.   W zakładce Pomoc znajduje się "Podręcznik kandydata" oraz informacje o elektronicznym systemie Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne oraz Nabór Szkoły Ponadpodstawowe.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE

2019/2020


- Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskanie pozytywnego wyniku. Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną.

- Do sprawdzianu kompetencji językowych można przystąpić tylko raz.

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego (zgodnie z załącznikiem Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Warunkiem przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH jest wypełnienie i dostarczenie do szkoły deklaracji (do pobranie poniżej) w terminie do 15 maja 2019 r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik DOC
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU - plik PDF

TERMINY PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020


4 czerwca 2019 r, godz. 16.00
9 lipca 2019 r, godz. 10.00 - rekrutacja uzupełniająca
16 lipca 2019 r, godz. 10.00 - rekrutacja uzupełniająca


INFORMACJE OGÓLNE O SPRAWDZIANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzany jest w formie PISEMNEJ I USTNEJ. Część pisemna ma formę testu wyboru, w którym zawarte są zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności gramatyczno-leksykalne oraz wiedzę z zakresu kulturo- i realioznawstwa krajów anglojęzycznych.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych polega na rozmowie z egzaminującym na tematy życia codziennego, w której kandydat będzie poproszony o wyrażenie własnej opinii, przedstawienie argumentów na jej poparcie i własnych przykładów ilustrujących poruszane zagadnienie (odpowiedź na 3 pytania).
Czas trwania rozmowy to 5 minut.
Przykładowe pytania na egzaminie.

ATRAKCYJNA KLASA - GEOINFORMATYKA
Geoinformatyka jest to dziedzina nauki łącząca przestrzeń geograficzną z informatyką. Uczniowie kształcący się w klasie o profilu geoinformatycznym mają możliwość rozwijania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i publikowania informacji o przestrzeni.
Po ukończeniu kształcenia w tej klasie uczniowie będą mogli kontynuować naukę na wyższej uczelni UMCS na kierunku Geoinformatyka. Absolwenci klasy o profilu geoinformatycznym otrzymają preferencyjne punkty przy rekrutacji na studia. Wykształcenie w tej dziedzinie stwarza szerokie możliwości i realną perspektywę pracy zawodowej.
Geoinformatyka znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. agencjach rządowych, administracji państwowej, systemach nawigacji, transporcie, telekomunikacji, bankowości, wojsku, służbach ratowniczych, agencjach turystycznych.
Zachęcamy do rozpoczęcia nauki w naszym Liceum w klasie o nowym profilu, który otwiera szerokie możliwości kształcenia i szanse zawodowe.

 

 
Dni otwarte w XXIII LO 28 - 29 marca 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00 Zapraszamy!

PROGRAM DNI OTWARTYCH

 

1. Prezentacja XXIII LO - patio szkolne.

2. Zwiedzanie bazy dydaktycznej szkoły. Informacje na temat zasad rekrutacji.

3. Prezentacje mediów szkolnych (TVS - szkolna telewizja, Tajniak - gazetka szkolna) - patio szkolne.

4. Prezentacja galerii "Tęcza pomysłów" - patio szkolne.

5. Pokazy anatomiczne wykonywane przez uczniów klasy medycznej - piątek.

6. Lekcje otwarte z matematyki i historii - czwartek.

7. Turnieje, gry sportowe - sale gimnastyczne - czwartek.