RODZICE

Opłaty na Radę Rodziców
prosimy kierować na:

KONTO
57 1240 2470 1111 0011 1988 9980

RADA RODZICÓW
XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko dziecka, klasę
jeśli opłata dotyczy zaległego roku szkolnego o stosowny wpis.

Co powinien zawierać wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia? (link)

Co powinien zawierać wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych o zorganizowanie nauczania indywidualnego? (link)