Menu:


BIBLIOTEKA SZKOLNA

XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE         Biblioteka XXIII Liceum Ogólnokształcącego stanowi Szkolne Centrum Informacji, jest warsztatem pracy dla uczniów i nauczycieli. Udostępnia książki, zbiory multimedialne oraz inne źródła informacji, które ułatwiają członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Pomieszczenia biblioteki składają się z wypożyczalni z czytelnią oraz dwóch pomieszczeń magazynowych

W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka oraz skaner. Użytkownicy mogą korzystać z komputerowego katalogu biblioteki w systemie Vulcan - MOL.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne.

Księgozbiór liczy obecnie 13 822 pozycje inwentarzowe, w tym:

W bibliotece do dyspozycji czytelników jest 21 tytułów czasopism: